Persondatapolitik for Zurface

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Zurface A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Zurface som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Zurface, retter henvendelse til Zurface Kundeservice, eller når du bruger Zurface hjemmeside, www.Zurface.dk ("Zurface.dk”).

Zurface A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Zurface kan ske via kontaktoplysningerne anført lige nedenfor

Hvordan kontakter du os?

Zurface A/S

Tronholmen 28B 8960 Randers SØ

CVR: 34903093

Tlf.: +4570101066

E-mail: info@zurface.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

www.Zurface.dk 

Når du bruger vores hjemmeside www.zurface.dk: behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Zurface.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på zurface.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Zurface Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Zurface.dk.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Zurface.dk, og at generere brugbar og retvisende statistik samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af Zurface.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube, hvis du har samtykket til marketing cookies.  

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesfor-ordningens art 6, stk. 1, litra a, og Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

Handler

Når du handler med os: indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke varer du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Zurface.dk.

Formålet er, at vi kan levere de varer, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om den vare, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af varer og bogføring. Ved køb på zurface.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f, vores gensidige aftale om køb hos Zurface og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og vores legitime interesse i at forhindre svig.

Sociale medier

Når du besøger Zurface’s profiler på Sociale Medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google og YouTube, kan Zurface behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, din deling heraf samt kommentarer til vores opslag.

Formålet med Zurface’s behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Zurface og at besvare henvendelser. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Zurface’s profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook/instagram, Google/youtube, LinkedIn.

Retsgrundlaget for Zurface’s behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Zurface og at besvare din henvendelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Nyhedsbrev

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev: indsamler vi oplysning om dit fulde navn og e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Afmeld: Du kan til en hver tid afmelde vores nyhedsbrev ved at sende os en mail, eller via linket i bunden af mailen med nyhedsbrevet.

Jobansøgninger

Hvis du søger arbejde hos Zurface: behandler vi de oplysninger som du har oplyst i forbindelse med din ansøgning. Såsom navn, e-mail, telefonnummer mv., alt efter hvad du har oplyst i din ansøgning. 

Formålet med Zurface’s behandling af dine personoplysninger, er at kunne behandle din ansøgning, og kontakte dig vedrørende jobsamtale eller afslag på ansøgningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at vi behandler din ansøgning og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Modtagere af personoplysninger 

Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger Zurface Facebook Pixels, LinkedIn Pixels samt Googles teknologier på Zurface.dk for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor Zurface.dk. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger Zurface.dk, modtager Facebook og Google oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger Zurface.dk på. Når Facebook og Google benytter personoplysninger indsamlet på Zurface.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook, Google, LinkedIn.

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Zurface, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Zurface.dk, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er under-lagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Zurface.dk, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik som du finder på hjemmesiden. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Zurface Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Zurface i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive slettet 7 år efter dit køb, eftersom vores produkter er langtidsholdbare, og vi har oplevet at vores kunder har henvendt sig efter en del år, for at få oplysninger om deres køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

Oplysninger, du giver på Zurface’s profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du selv sletter dem. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få over-ført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

Klage til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. 

Ændringer i persondatapolitikken

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Zurface.dk.

Version

Dette er version 1.0 af Zurface A/S persondatapolitik skrevet d. 03/05-2023