Facade

Vi er en af de største facadespecialister i natursten i Danmark. Vi projekterer, leverer og monterer naturstensfacader i samarbejde med arkitekter og bygherrer. Ligeledes har vi stor erfaring i restaurering af naturstenfacader. Vi rådgiver gerne i valg af sten, samt konstruktion af ophængningssystem.

Mekanisk forankring

Naturstensfacader kan udføres med mekanisk forankring, der findes flere forskellige systemer til denne type forankring. Mekanisk forankring bruges hvor der ønskes store stenformater, eller hvor det er et krav fra bygherre. Til denne type forankring, skal stenpladerne typisk være minimum 30 mm tykke.

Opklæbede naturstensfacader

Naturstensfacader kan opklæbes med egnet fliseklæber, dog i en maksimal højde på 3 meter. Naturstensfacader kan også opklæbes med en gummibaseret klæbemasse, der kan bruges i alle højder. Denne metode gør at man kan anvende tyndere sten, dog afhængig af stentype, og format på facadestenene. I nogle tilfælde kan man klæbe sten op i 12 mm tykkelse.

Murede naturstensfacader

Natursten kan også mures op. For eksempel kan man anvende Alta skifer, som den såkaldte tørrmur. Der findes et væld af forskellige natursten der kan opmures på denne måde.