EPD

På denne side finder du information om EPD'er generelt og information om EPD'er for vores bornholmske sten Blå Rønne, Helletsbakke, Paradis og Moseløkke samt Altaskifer. 

EPD’en er et stærkt værktøj til at vurdere, hvor bæredygtigt et givent produkt er, fordi det tager højde for alle faser, produktet gennemgår i sin livscyklus. Samtidig muliggør EPD’en sammenligning af forskellige slags produkter og byggematerialer.

Grundlaget for at udarbejde en EPD bygger på en livscyklusvurdering – LCA, hvor produktets indvirkning på miljøet kortlægges i hele dens livscyklus. I en EPD består livscyklussen af i alt fem faser: produktfasen, byggeprocesfasen, brugsfasen, fasen endt levetid samt potentiale for genbrug, genvinding eller genanvendelse. De fem faser og systemgrænserne for dem defineres præcist i hver enkelt EPD.

EPD står for Enviromental Product Declaration, som på dansk betyder miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer en byggevares indvirkning på miljøet. Disse informationer præsenteres i EPD’en på en standardiseret og overskuelig måde, som muliggør sammenligning af forskellige materialer.

EPD for bornholmske sten 

Disse EPD'er er udarbejdet af EPD danmark, med en gyldighedsperiode fra 21-07-2023 til 21-07-2028. De er udarbejdet med standarderne: ISO 14025 & EN 15804. 

Vi har lavet to EPD'er med de officielle betegnelser: md-23103 og md-23104. 

Begge EPD'er dækker over alle fire bornholmske sten, men med forskellige overflader og derfor forskellige miljøpåvirkninger.

Ved at udfylde formularen herunder kan du få adgang til at downloade begge vores EPD'er: 

 

EPD Altaskifer

Vores norske eksklusive samarbejdspartner Altaskifer udarbejdet en EPD for deres skifer. Resultaterne sammenlignes i grafen nedenfor med byggematerialerne træ og beton:

Udregningen tager udgangspunkt i 100m2 af hvert byggemateriale. Beton og trægulv er baseret gennemsnitlige tal for byggematerialet fra LCAbyg, og er ikke produktspecifikt. Tallene brugt i udregning for Altaskifer er hentet fra producenten.

Altaskifers EPD kan hentes her: