EPD

På denne side finder du information om EPD'er generelt og information om EPD'er for vores bornholmske sten Blå Rønne, Helletsbakke, Paradis og Moseløkke samt Altaskifer. 

EPD’en er et stærkt værktøj til at vurdere, hvor bæredygtigt et givent produkt er, fordi det tager højde for alle faser, produktet gennemgår i sin livscyklus. Samtidig muliggør EPD’en sammenligning af forskellige slags produkter og byggematerialer.

Grundlaget for at udarbejde en EPD bygger på en livscyklusvurdering – LCA, hvor produktets indvirkning på miljøet kortlægges i hele dens livscyklus. I en EPD består livscyklussen af i alt fem faser: produktfasen, byggeprocesfasen, brugsfasen, fasen endt levetid samt potentiale for genbrug, genvinding eller genanvendelse. De fem faser og systemgrænserne for dem defineres præcist i hver enkelt EPD.

EPD står for Enviromental Product Declaration, som på dansk betyder miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer en byggevares indvirkning på miljøet. Disse informationer præsenteres i EPD’en på en standardiseret og overskuelig måde, som muliggør sammenligning af forskellige materialer.

EPD for vores bornholmske sten 

Disse EPD'er er udarbejdet af EPD danmark, med en gyldighedsperiode fra 21-07-2023 til 21-07-2028. De er udarbejdet med standarderne: ISO 14025 & EN 15804. 

Vi har udarbejdet to EPD'er med de officielle betegnelser: md-23103 og md-23104. Begge EPD'er dækker over alle fire bornholmske sten, Blå Rønne, Helletsbakke, Paradis og Moseløkke. Md-23103 indeholder resultater for stenene med et kløvet finish. Md-23104 indeholder resultaterne for stenene med jetbrændt, stokhugget eller slebet finish. 

Ved at udfylde formularen herunder kan du få adgang til at downloade begge vores EPD'er: 

 

EPD Altaskifer

Vores eksklusive samarbejdspartner Altaskifer udarbejdet en EPD for deres skifer. 

Altaskifers EPD kan hentes her: