Etiske offentlige indkøb


Det er vigtigt, at den offentlige sektor sætter rammerne for etiske krav i udbud og modarbejder, at dårlige og ulovlige arbejdsforhold og overtrædelser af menneskerettigheder bliver en prisreducerende konkurrencefordel. ZURFACE støtter op om Etisk Handel, som er virksomheders og organisationers frivillige arbejde for at forbedre arbejds- og miljøforholdene i de globale leverandørkæder. Offentlige indkøb hos ZURFACE sikrer derfor ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring.

Du kan læse mere om Dansk Initiativ for Etisk Handel i brochuren her eller på hjemmesiden.