KPMG

Sted

Frederiksberg

Opførelsesår

2011

Arkitekt

3XN Architects

Bygherre

KPMG Danmark A/S

Materiale

KPMG ved Flintholm Station

Revisionsfirmaet KPMG’s danske hovedsæde i København ligger på ”Revygrunden” mellem Dirch Passers Boulevard og metroens indløb til Flintholm Station. Domicilet er på 33.400 kvadratmeter og er beklædt med tyske natursten fra ZURFACE. Valget faldt på Jura Gelb, der beklæder de 5.250 kvadratmeter facader. Naturstenen er overfladebehandlet, så farven fremstår lys og dæmpet.

Den brik der gør området komplet

I bygningens stueplan etableres butikker, der skaber strøgtrafik langs facaden. Dermed bidrager bygningen til at tilføre hele bydelen aktivitet og liv i dagtimerne. En ny stor arbejdsplads i området styrker sammenhængen med det kommende kulturhus, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, boliger og det trafikale knudepunkt omkring Flintholm Station. KPMG’s hovedsæde er således den brik, der gør området komplet.

Spiller på vertikale facadelinjer

Bygningens sløjfeform skaber overskuelighed inde i det store kontorhus. De tre dele kobles sammen af det centrale rum, der samtidig deler strukturen op i mindre dele. Tre høje atrier trækker lys ind og skaber indre kig på kryds og tværs. Atrierne bryder bygningen ned i skala i forhold til byrummet, og i stedet for en massiv, dominerende kasse får hele byrummet tilført luft og varierede former og højder. Facadeudtrykket spiller videre på Frederiksbergs mange vertikale facadelinjer og forlænger de grønne områder og havebykarakteren helt ind i huset.

Bæredygtighed på alle niveauer

Huset er bygget med fokus på bæredygtighed på alle niveauer fra design til konstruktion, materialevalg og levetid. Energiforbruget er således minimeret blandt andet ved vinkling af facadegeometrien, så den skygger mest muligt for solen samt ved rumorientering og -disponering.

Læs mere om projektet