Israels Plads

Sted

København

Opførelsesår

2014

Arkitekt

COBE / Sweco Architects

Bygherre

Københavns Kommune

Materiale

Smuk helhedsløsning

På Københavns største plads skal der både være plads til skoleelever, borgere og bytrafik. For arkitekterne COBE og Sweco har den store udfordring ved renoveringen af Israels Plads derfor været at få de forskellige funktioner til at gå op i en højere enhed. Med renoveringen er pladsen blevet åbnet i retning mod Ørstedsparken, der før var forskanset med hegn. Dermed er der skabt en bred overgangszone, hvor træer breder sig ud på pladsen og ind mod det populære madmarked Torvehallerne.

Granit matcher det danske klima

På baggrund af det relativt kolde og mørke klima i Danmark var det vigtigt at skabe et lyst og imødekommende udtryk på pladsen. Derfor faldt valget på en lys, stokhugget granit. Selve pladsen er hævet 30 cm over det generelle terrænniveau for bl.a. at sikre plads til både leg og underjordisk parkeringskælder. Om aftenen bliver kanten lyst op, hvilket skaber en illusion af et svævende granittæppe. Smalle bånd af sort granit pryder desuden ramperne, der gør pladsen tilgængelig for flere brugere.

Foldet i hjørnerne

Granittæppet er foldet i hjørnerne mod øst og nordvest. Folderne nærmest Ørstedsparken danner et trappeanlæg ned mod et vandløb og giver dermed mulighed for at etablere en opholdsplads. Samtidig dækker trappeanlægget for nedgangen til parkeringskælderen. Israels Plads er oprindelig en del af Københavns volde, og den historie fortæller folderne ved at ligge netop der, hvor den gamle vold lå. Voldens zigzaggede mønster fortsætter ind i Ørstedsparken, hvor volden stadig er ganske tydelig.

Omkranset af gamle brosten

Da granitten ved pladsens plantehuller og legepladser skulle skæres på stedet, hvor der ligger en jernkant som afslutning, blev løsningen at lægge hele sten ud og efterfølgende skære dem til. Samtidig er der rundt om den nyanlagte plads lagt gamle, slidte brosten fra den oprindelige Israels Plads som reference til de smukke, gamle ejendomme, der omkranser den populære oase i Københavns centrum.

Læs mere om projektet
  • Kontaktperson


    Jesper K. Marcussen

    Afdelingsdirektør, Øst