Green Tech House

Sted

Vejle

Arkitekt

KPF Arkitekter A/S

Bygherre

Green Tech House

Materiale

Fyrtårn for grøn teknologi

Green Tech House er et hus for innovation af bæredygtighed, der rummer 200 arbejdspladser, hvor medarbejderne primært beskæftiger sig med energiområdet. Både forskere, udviklere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner har deres daglige gang i det inspirerende byggeri, der er en del af Green Tech Center og Green Tech Park. Visionen er at etablere en anerkendt smart grid testfacilitet i midten af Danmark ud fra visionen om intelligent elforsyning.

Naturligt og varieret spil

Til gulvene i husets foyer, kantine og badeværelser er valgt den sydtyske natursten Jura Grau Blau, der er en grålig kalksten med fossiler af forskellig størrelse. I samarbejde med ZURFACE er stenen valgt fra et bestemt lag i bruddet for at få det rigtige, naturlige spil og en varieret overflade. Det mørke gulv løfter rummet og lægger en bund for de hvide, svævende trapper og gange på kryds og tværs af bygningens fire etager.

Omsluttende glasskærm

Husets ydre består af en omsluttende glasskærm med fuldt integreret solafskærmning og solceller på taget. Tagfladen udnyttes til demonstrationsareal for energiproducerende enheder for varme, vindturbiner og solceller.

Huset er blevet til i et tæt samarbejde med bygherre, CASARambøll og KPF Arkitekter A/S i en totalentreprise.

Læs mere om projektet