Miljørigtige sprængningsmetoder

ZURFACE bryder fire typer bornholmsk granit og gnejs: Blå Rønne, Moseløkke, Helletsbakke og Paradis. Selv om stentyperne har forskellige strukturer, foregår brydningen efter samme metode. Først fjerner vi al bevoksning og jord fra klippen, og derefter undersøger vi, hvor de naturlige lodrette og vandrette lag løber i det udvalgte udvindingsområde. Herefter kan selve boringen begynde.

Vores sprængningsmedarbejdere borer tæt i klippen med 25 centimeter mellem borehullerne. Selve sprængningen sker ved, at borehullerne lades med sprængsnor, som er det mest skånsomme mod naturstenen og den mest miljørigtige sprængningsmetode. Efter selve sprængningen, transporterer vi de rå stenblokke til vores produktionsanlæg for videre bearbejdning.

Næste skridt er at sortere, klassificere og spalte blokkene efter anvendelse. En fast blok uden revner og stik kan bruges til fliser og gravsten, og mindre blokke og frasorteret materiale bruges til eksempelvis kantsten, brosten, chaussésten, vandbygningssten og stenhuggerarbejde. De spaltede blokke bliver herefter bearbejdet efter de enkelte bestillinger, udskåret i den ønskede størrelse og overfladebehandlet efter den ønskede finish.