EPD

EPD’en er et stærkt værktøj til at vurdere, hvor bæredygtigt et givent produkt er, fordi det tager højde for alle faser, produktet gennemgår i sin livscyklus. Samtidig muliggør EPD’en sammenligning af forskellige slags produkter og byggematerialer.

Vores norske eksklusive samarbejdspartner Altaskifer har netop fået udarbejdet en EPD for deres skifer. Resultaterne sammenlignes i grafen nedenfor med byggematerialerne træ og beton.

Grundlaget for at udarbejde en EPD bygger på en livscyklusvurdering – LCA, hvor produktets indvirkning på miljøet kortlægges i hele dens livscyklus. I en EPD består livscyklussen af i alt fem faser: produktfasen, byggeprocesfasen, brugsfasen, fasen endt levetid samt potentiale for genbrug, genvinding eller genanvendelse. De fem faser og systemgrænserne for dem defineres præcist i hver enkelt EPD.

EPD står for Enviromental Product Declaration, som på dansk betyder miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer en byggevares indvirkning på miljøet. Disse informationer præsenteres i EPD’en på en standardiseret og overskuelig måde, som muliggør sammenligning af forskellige materialer.

Udregningen tager udgangspunkt i 100m2 af hvert byggemateriale. Beton og trægulv er baseret gennemsnitlige tal for byggematerialet fra LCAbyg, og er ikke produktspecifikt. Tallene brugt i udregning for Altaskifer er hentet fra producenten.

Altaskifers EPD kan hentes her: