Drift og vedligehold

Vedligeholdelse af granitbelægning

Snavs og lettere algeforekomster på granit kan fjernes ved at feje belægningen med groft strandsand.

Olie og fedt på granitfliser bør suges op med papir eller klud så hurtigt som muligt. Herefter dækkes pletten med et olieabsorberende middel, eksempelvis kattegrus, som bør ligge et døgn. Er pletten tør, kan den skrubbes med skurepulver, sulfo eller 5 % natriumhydroxid eller motorrens.

Tør maling på granit kan skrubbes af med vand og skurepulver. Er dette utilstrækkeligt, kan resten fjernes med max. 10 % saltsyre.

Let rust på granit kan fjernes med 10 % oxalsyre. Er der tale om dybe misfarvninger på granitten, kan der bruges en pasta, der består af lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen bør sidde i 2-3 døgn. Da behandlingen kan medføre dannelse af ar i overfladen, anbefales det først at prøve på et lille stykke granit.

Tyggegummi skrabes lettest af granit, når vejret er koldt, men kan ellers fjernes med renset benzin.

Højtryksrensning af granit er en mulighed dog med risiko for at spule fugerne op.

Ukrudt

Ønsker man ikke at udsætte sin have for kemiske bekæmpelsesmidler, er det en fordel, hvis fugerne er smalle, og granitbelægningen bliver slidt/brugt jævnt over det hele. Hyppig fejning er med til at genere ukrudtet. Ukrudt kan fjernes med en gasbrænder, håndarbejde eller mekanisk med roterende kost. Ved brugen af gasbrænder som ukrudtsbekæmpelse, kan granitten springe, hvis flammen holdes for længe på samme sted.

Fugerne i granitbelægningen bør efterfyldes, når der er behov for det samt efter spuling eller fjernelse af ukrudt, da begge metoder fjerner grus fra fugerne. Ukrudt har nemt ved at etablere sig i en halvfyldt fuge, da det er beskyttet med almindeligt slid, hvorimod en gammel velkomprimeret fuge er nærmest forseglet mod ukrudtsfrø.

Alger og mos

Alger på granit kan fjernes med 10 % salmiakopløsning eller svampedræbende middel. Skyl efter med rent vand efter behandlingen. Forekomsten af mos på bro- eller chaussésten kan fungere som et beskyttende lag mod andre former for småukrudt og kan endda være smukt i nogle tilfælde.

Vinterforanstaltninger

Ved vinterforanstaltninger bør brugen af saltholdige midler undgås. Grusning anbefales.

Vigtigt

Den kemiske resistens for natursten er typeafhængig. Det er således vigtigt altid at rådføre sig med os eller med producenten af produktet.